Mökkeily muuttaa muotoaan, mutta suosio jatkuu tulevinakin vuosikymmeninä

Mökkeilyn tulevaisuus on aurinkoinen. Halu irrottautua arjen rutiineista kasvaa ja tekniikan kehityksen myötä mökkeilyn askeettisuus ja irtiolo maailmasta muuttuvat olotilaksi, jossa voi itse säädellä mökkirauhaansa.

Saaristoasiain neuvottelukunta teetti pari vuotta sitten selvityksen, joka kertoo, että 82 % nuorista ja 84 % mökin omistajista arvioivat vapaa-ajan asumisen säilyttävän suosionsa. Nuorista aikuisista 70 % piti todennäköisenä, että heidän vapaa-ajan asunnoilla viettämänsä aika on kasvanut vuonna 2030.

 

Maa- ja metsätalousministeriön saaristoasioiden johtava asiantuntija ja saaristoasiain neuvottelukunnan pääsihteeri Elina Auri on tutkimuksen kanssa samaa mieltä. 
- Mökkeily säilyttää suosionsa, mutta muuttaa samalla muotoaan. Työelämän muuttuessa monilla aloilla entistä paikkariippumattomaksi, tarjoutuu ihmisille enemmän aikaa olla mökillä. Samalla mökin varustus- ja fasiliteettitasoa nostetaan lähemmäksi ykköskotia. Toisaalta arvostus luontoa kohtaan on kasvussa, mikä lisää luonnonmukaisempaa mökkeilyä hiilijalanjälkeä huomioiden. 

 

Auri nostaa esiin nuorempien muuttuneen suhtautumisen asioiden omistamiseen. 
- Nuorempi sukupolvi saattaa suhtautua mökinkin omistamiseen eri tavalla. Mökkiä voidaan vuokrata vaikka koko kesäksi tai omistaa se yhdessä kavereiden tai sukulaisten kanssa. 

 

Alati kiiruinen työelämä huutaa jatkossakin vastapainoksi irtautumista mökille.
- Mökin merkitys hyvinvoinnissa korostuu. Siellä on helpompi rauhoittua. Samalla se on yhä useammalle ilmastotietoiselle valinta ulkomaanmatkailun sijaan, Auri kertoo. 

 

Mökkikulttuurin muuttuessa myös yhteiskunnan tulee huomioida uudet vaatimukset. 
- Laajakaistayhteyksien levittäminen mökkiseuduille on tärkeää nykyhallituksenkin edistämän paikkariippumattoman työelämän avittamiseksi. Samoin mökkikuntien saavutettavuuteen tulee panostaa lisäämällä kestäviä liikenneketjuja eli mm. parempia julkisia liikenneyhteyksiä, Auri visioi.