Nyt myynnissä ainutlaatuinen kokonaisuus: Tuhankoski vesialueineen, kolme valmiiksi lohkottua lomarakennuspaikkaa sekä 6,1 ha:n määräalana metsää lisämaaksi! Kohde sijaitsee historiallisen, vesistöluonnoltaan arvokkaan ja kauniin Mäntyharjun reitin varrella, noin 9 km päässä Hirvensalmen keskustasta lounaaseen. Kohde antaa hienon mahdollisuuden omien lomarakennusunelmien toteuttamiseen tai yritystoiminnan kehittämiseen.

Huom. Tarjouskilpailu kohteesta on päättynyt 7.4.2022.

 

Tuhankosken kohdekokonaisuus

Vesialueen kiinteistön pinta-ala on noin 16,35 ha, ja sen alueella sijaitsee upea Tuhankoski, joka kuuluu Natura 2000 -ohjelman mukaisiin Mäntyharjun reitin koskiin (FI0500060 Mäntyharjun reitin kosket). Varsinaiseen koskeen ei kohdistu kiinteistörekisteriin merkittyjä rasitteita, mutta Iso-Myllylammen ja Vahvajärven puolella sijaitsevia vesialueita rasittaa liitteiden mukaiset kiinteistörekisteriin merkityt kalastukseen liittyvät rasiteoikeudet. Lisäksi koko vesialueeseen kohdistuu toukokuun 2022 loppuun asti voimassa oleva kalastusoikeussopimus.

Rantatontit ovat liitteenä olevan kaavan mukaisia lomarakennuspaikkoja (RA) ja rakennusoikeutta on reilusti, 250 kem2/tontti. Tonteilla hyvä kuusivaltainen puusto sekä melko tasainen maasto. Kohteelle on valmis tiestö lomarakennuskiinteistöjen takarajan tuntumaan sekä muutoinkin hyvät tieyhteydet ja saavutettavuus. Lomarakennuspaikoille on valmiiksi rakennetut Ripatin vesiosuuskunnan vesiliittymät kiinteistön takarajan tuntumaan. 

Metsätalousalue on hyväpuustoista kuusitukkimetsää ja sillä on runsaasti kohteen vesialueeseen ja koskeen rajoittuvaa rantaviivaa.  Metsätalousalueella on rantakaavassa merkinnät M ja MY.

Koski, lomarakennuspaikat ja niihin oleellisesti liittyvä metsäalue ovat ainutlaatuinen kokonaisuus. Kohteella on erinomaiset mahdollisuudet vapaa-ajan viettoon tai yritystoiminnan kehittämiseen.

Lisätietoja kohteesta voi kysyä kiinteistövälittäjältä, joka järjestää tarvittaessa esittelykäyntejä kohteelle. Sopimusvälittäjämme yhteystiedot löytyvät tämän sivun alareunasta. 

Kohde on myynnissä tarjousmenettelyllä ja sen pohjahinta on 398 000 €.  Tarjousmenettelyn ohjeet ovat liitteenä.

Jätä tarjous tästä upeasta kohteesta 7.4.2022 klo 15 mennessä.

 

Tuhankosken tarjouskilpailun säännöt.pdf

 

Lisää kuvia kohteesta

 

TARJOUSMENETTELYN SÄÄNNÖT

1. Kohteelle ilmoitetaan alin hyväksyttävä tarjous. Tämän hintapyynnön alittavia tehtyjä tarjouksia ei tutkita eivätkä ne ole mukana tarjousmenettelyprosessissa. Tarjousmenettelyn aikana tarjouksista ei anneta tietoja.

2. Maanomistaja voi saatujen tarjousten perusteella joko päättää tarjouskilpailun tai järjestää tarjouksen tehneille uuden tarjouskierroksen.

3. Mahdollista uutta tarjouskierrosta varten, lähetetään kaikille hyväksyttävän tarjouksen tehneille sähköposti, jossa ilmoitetaan mahdollisuudesta jättää korotettu tarjous ilmoitettuun päivään mennessä sekä ilmoitetaan ensimmäisellä kierroksella tehty korkein tarjous.

4. Vain korottamalla tehtyä tarjousta tai ilmoittamalla, että aiemmin tehty tarjous on voimassa, voi jatkaa osallistumista tarjousmenettelyyn.

5. Mikäli tarjouksentekijä ei osallistu myyjän ko. kohteelle ilmoittamaan uuteen tarjouskierrokseen, katsotaan hänen ensimmäisellä kierroksella tekemänsä tarjous hylätyksi, vaikka tehty tarjous ylittäisi alimman esitetyn hintapyynnön.

6. Uudet tarkistetut tarjoukset pyydetään määräpäivään mennessä ja määräaikana saatujen tarjousten keskuudesta valitaan korkein tarjous, jonka tekijän kanssa aloitetaan myyntineuvottelut.

7. Jos toisen tarjouskierroksen jälkeen on kaksi tai useampia samansuuruisia tarjouksia, myyjä neuvottelee erikseen kunkin suurimman tarjouksen tehneen kanssa.

8. Maanomistaja pidättää itsellään oikeuden valita saamistaan tarjouksista tarjousmenettelyn voittaja.

9. Kaikille toiseen tarjouskierrokseen osallistuneille lähetetään sähköposti, jossa ilmoitetaan tarjouksen joko tulleen hylätyksi tai hyväksytyksi. Niille, jotka ovat osallistuneet vain ensimmäiseen tarjouskierrokseen eivätkä ole jättäneet tarkistettua hintatarjousta, ei ilmoituskirjeitä lähetetä, vaan heidän katsotaan luopuneen tarjousmenettelystä kesken prosessin.

10. Tarjoukset lähetetään kiinteistönvälittäjälle sähköpostilla 7.4.2022, klo 15:00 mennessä alla näkyvään osoitteeseen.


Kiinteistövälitys LKV Eurokiinteistöt
Harri Partio
Maaherrankatu 32
50100 Mikkeli
puh. 015 210 700
email: harri.partio@eurokiinteistot.fi