UPM Bonvesta
  • Joensuu Jäsys Tolosenkangas Kortteli 7 Tontti 2

Tontti hyvien tieyhteyksien päässä Pielisen vesireitin varrelta

Joensuu Jäsys Tolosenkangas Kortteli 7 Tontti 2