UPM Bonvesta
  • Joensuu Jäsys Tolosenkangas Kortteli 6 Tontti 2

Oma tontti Jäsysjärven rannalta

Joensuu Jäsys Tolosenkangas Kortteli 6 Tontti 2